Malmöya


Malmö omtalas redan på 1170-talet som malöya. Orten var då en kyrkby som låg några kilometer in från kusten. Troligtvis år 1254 grundade ärkebiskop Jakob Erlandsen staden Malmö nere vid kusten. Staden fick överta kyrkbyns namn.

För att ge de två koggarna en värdig och miljömässigt anpassade historisk omgivning, lät Fotevikens Museum åren 2005-2006 uppföra en äldre kajmiljö utanför själva Koggmuseet. Denna fick namnet ”Malmöya”. Här finns ett antal bodar, verkstäder, ett kapell etc, allt i en enkel stil som kunde ha varit verklighet under medeltiden. Den på detta sätt skapade plats har blivit en offentlig, historisk scen där s.k. reenactors och medeltidsföreningar gratis kan samsas om utrymmet. Allt efter konceptet ”Living History Museum”.