Skeppen

Koggmuseet har rekonstruerade fullskalekopior efter två koggar. Denna skeppstyp var den absolut vanligaste i norra Europa från slutet av 1100-talet och långt in i 1400-talet. Kännetecknade är bl.a. att skeppen endast för en mast och ett s.k. råsegel. Skeppen har också en flat botten lagd i s.k. kravellteknik, dvs. träborden är lagda mot varandra utan överlappning. På sidorna skiftar tekniken till s.k. klinkteknik, dvs. träborden överlappar varandra. Kännetecknande för i varje fall de större koggarna var också att de hade höga för- och akterkastell. Härigenom blev de lättare att försvar under sjöstrid.