Utställning


Koggmuseets permanenta utställning ger dig bakgrunden till den stora koggen; hur man fann den och hur kopian byggdes upp. Här berättas också den fantastiska politiska historien bakom skeppet. Den vetgirige får också kunskap i det äldre Malmö och om medeltida borgar runt Öresund.

Läs gärna mer

Avsnitt 1: Att försöka förstå medeltiden
Avsnitt 2: Platserna för piratdramat
Avsnitt 3: En märklig kvinna
Avsnitt 4: En tysk på Sveriges tron
Avsnitt 5: En innestängd stad
Avsnitt 6: Pilar och stenkulor